Qvesarum Ikon

Kategorier

Produkter

Kategorier

Favoritter

Du har inga favoriter.

Du har inte besökt några produkter.

Du har inga listor.

Indkøbskurv

Ingen varer i kurven.

Integritetspolicy & personuppgiftshantering

När du handlar i vår webbutik, alternativt beställer måttanpassade produkter hos oss tar vi ansvar för alla personuppgifter, till exempel namn, adress och e-post, som du lämnar till oss eller som vi får del av när du handlar hos oss. Alla personuppgifter uppgifter används endast inom vårt datasystem och hanteras i enlighet med GDPR. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och ge dig god service. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, meddela orderstatus, eller att delge dig information om nyheter, kampanjer och erbjudanden.

På Qvesarum AB 556589–1412 värnar vi om din personliga integritet och strävar efter all alltid skydda din personuppgifter på bästa sätt och i enlighet med rådande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du ha information om vilka personuppgifter vi har om dig är du välkommen att kontakta oss på vår e-postadress [email protected] eller ringa oss på telefonnummer 0413-500 330. Genom att godkänna policyn på Qvesarums webbplats, i samband med köp eller lämnande av uppgifter, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med texten nedan.

För att vi ska kunna fullgöra ditt köp och leverans av din order, oavsett om det är i webbutiken eller för leverans av en måttanpassad produkt, krävs att vi behandlar uppgifter om dig. Om du ej anger dina uppgifter kommer vi inte ha möjligheten att genomföra ditt köp hos oss. Vi måste även behandla dina uppgifter för att följa lagstadgade eller andra krav, exempelvis bokföringslagens krav på att spara uppgifter.


Personuppgifter som vi behandlar

Qvesarum kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss med syftet att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund för att exempelvis kunna fullfölja en leverans eller delge dig information om order- och leveransstatus. Qvesarum behandlar följande personuppgifter i samband med order i webbutik:

  • Personnummer (i det fall faktura används som betalalternativ i webbutiken eller i det fall ROT-avdrag för montering ska göras)
  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Köp-, betal- och orderhistorik
  • Leveransadress
  • IP-adress*
  • Telefonnummer

* Dessa uppgifter lagras endast för köp som görs i webbutiken


Hur använder vi dina personuppgifter?

De insamlade personuppgifterna används i första hand för att vi ska kunna fullfölja leveransen av din order men kan komma att användas för identifikation, direktmarknadsföring, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per e-post. Du kan när som helst kontakta oss för att avsluta all sådan marknadsföring riktad till dig som kund, alternativt avsluta e-post-utskick själv via länken som alltid finns i våra e-postutskick.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor med målet att ge dig som kund relevant information, en förbättrad webbupplevelse på Webbplatsen samt anpassad information i marknadsföringssyfte.

Ditt personnummer kan komma att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller som en följd av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter om dig vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de system där personuppgifter lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

För Qvesarums webbutik används bl.a. SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om du samtycker till att vara registrerad kund hos Qvesarum sparar vi dina uppgifter tills du själv avregistrerar dig – detta kan du göra när som helst. Om du inte har registrerat dig som kund/medlem sparar vi dina kunduppgifter så länge det krävs, detta så att vi eller våra samarbetsparters kan fullfölja våra åtaganden gentemot dig, exempelvis vad gäller leverans- eller garantiåtaganden.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som behandlas. Du kan få tillgång till denna information genom att lämna en skriftlig begäran till oss, vilken skickas in till Qvesarum, Slogstorp 10:36, 241 61 LÖBERÖD. Denna begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per post – underskriven av dig personligen. Begäran skickas till den fysiska adress som anges på Webbplatsen och kan alltså inte skickas per e-post.

Vi vill försäkra oss om att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av dina lämnade uppgifter förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, ditt namn eller dina betalningsuppgifter, kan du uppdatera dessa genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Du kan när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Om du har motsatt dig direkt marknadsföring kommer dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Du kan välja att begränsa återkallelsen så att den endast avser delar av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.


Ändringar i integritetspolicyn

Qvesarum förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den mån ändringar är nödvändiga för att uppfylla tekniska eller legala krav. Alla eventuella ändringar kommer att presenteras på www.qvesarum.se.